Get Adobe Flash player

 

 Nem ismerjük kiadási évét, de bizonyára az egyik legelső képes levelezőlap lehet Kézdiszentlélekről, amelyet ezúttal mutatunk be. Korát a postai bélyegző alapján tettük százévesre, minthogy 1913. november 26-i keltezés szerepel rajta.
Feladója Laub Ede (1889–1942) kézdiszentkereszti neves kőfaragó és restaurátor, címzettje pedig a kézdiszentléleki születésű Borcsa Gergely (1883–1978), csíkszeredai főgimnáziumi tanár.
A képeslap felső felében a templom 1685-ből származó főoltára – a Szentlélek eljövetelét ábrázoló oltárkép­pel – és az egyik mellékoltár látható. A lap alsó felében található a várfal és a bástyák övezte templom képe. A kép előterében balról a temetőkert rakott kőkerítése, középen egy életképszerű jelenet és a millennium alkalmából ültetett fák, jobbról pedig az 1879–80-ban épített egyházi iskola épülete. Az iskolaépület 1942-ben égett le, helyén jelenleg a Hősök emlékműve áll.